Contactos de la Titulación

Mgtr. Christian Viñan Mereci
Coordinador de Titulación
Mail: csvinan@utpl.edu.ec
Teléfono: 593 7 3701444, ext.: 2509  

Horario de atención:

Lugar: Edificio UGTI, Segunda Planta 

Horario:

 

Lic. Mónica Mercedes Chamba Malla
Secretaria
Mail: mmchamba@utpl.edu.ec
Lugar:Edificio UGTI Planta baja
Teléfono: 593 7 3701444, ext.: 3407