Comunicación - rediseño | Contactos

Ph.D. Abel Romeo Suing Ruiz
Coordinador de Titulación de Comunicación Social
Mail: arsuing@utpl.edu.ec
Teléfono: 593 7 3701444, ext.: 2637

Lic. Marlene Paredes
Secretaria de Titulación de Comunicación Social
Mail: dparedes@utpl.edu.ec
Teléfono: 593 7 3701444, ext.: 2733